Redigované diela

—————

KOŠČ, S., ANTOLOVÁ, V.: Dobrovoľníctvo ako rozmer sociálnej služby. Ružomberok : Verbum, 2012, ISBN 978-80-8084-870-5, 122 S.

KOŠČ, S., ANTOLOVÁ, V.: Dobrovoľníctvo ako rozmer sociálnej služby. Ružomberok : Verbum, 2012, ISBN 978-80-8084-870-5, 122 S.

Predhovor V závere Európskeho roka dobrovoľníctva, 27. novembra 2011, podujala sa aj Katolícka univerzita v Ružomberku ponúknuť priestor na širšiu odbornú reflexiu tohto významného fenoménu, s osobitným zameraním na dobrovoľníctvo v sociálnych službách. Vedeckú konferenciu s týmto názvom...

Viac

—————

KOŠČ, S. (zost.): Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku II. Ružomberok : Verbum, 2010, ISBN 978-80-8084-554-4, 134 s.

KOŠČ, S. (zost.): Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku II. Ružomberok : Verbum, 2010, ISBN 978-80-8084-554-4, 134 s.

PREDHOVOR Pravidelné výročné stretnutie učiteľov katolíckej sociálnej náuky na Slovensku sa konalo na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 29. januára 2009. Účastníci diskutovali o epistemológii tejto nielen náuky, ale aj vedy, o jej dopade na niektoré konkrétne sociálne...

Viac

—————

KOŠČ. S. (zost.): Bioetické konflitky – stav a sociálne dôsledky 40 rokov po Humanae vitae. Zborník z konferencie, Ružomberok, 28.11.2008. Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2009, ISBN 978-80-8048-428-8, 110 s.

KOŠČ. S. (zost.): Bioetické konflitky – stav a sociálne dôsledky 40 rokov po Humanae vitae. Zborník z konferencie, Ružomberok, 28.11.2008. Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2009, ISBN 978-80-8048-428-8, 110 s.

PREDHOVOR Kresťanstvo a kresťanské spoločenstvá od svojho začiatku veľmi intenzívne vnímali a uskutočňovali požiadavku univerzál-nosti ľudskej dôstojnosti. Viera v Boha ako jediného Darcu života, ktorý je zároveň vševediacim Bohom a milujúcim Otcom, sa vinie dejinami ako mimoriadna inšpirácia a...

Viac

—————

KOŠČ, S. a kol., Výkladový slovník katolíckej sociálnej náuky. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2008, 151 s., ISBN 978-80-8084-338-0.

KOŠČ, S. a kol., Výkladový slovník katolíckej sociálnej náuky. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2008, 151 s., ISBN 978-80-8084-338-0.

PREDHOVOR Čitateľovi sa dostáva do rúk „výkladový slovník“, teda pokus o vyloženie – vysvetlenie základných pojmov, s ktorými sa stretáva pri štúdiu katolíckej sociálnej náuky a ktoré eventuálne môžu sťažovať jej pochopenie. Nie je to prvé podujatie na slovenskom publikačnom poli. Už v roku 1996...

Viac

—————

KOŠČ, S. (zost.): Solidarita – sociálny princíp, politika, prax. Zborník z konferencie. Ružomberok, 24. októbra 2007, Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007, ISBN 978-80-8084-233-8, 67 s.

KOŠČ, S. (zost.): Solidarita – sociálny princíp, politika, prax. Zborník z konferencie. Ružomberok, 24. októbra 2007, Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007, ISBN 978-80-8084-233-8, 67 s.

Predhovor     So slovom „solidarita“ sa stretávame pomerne často – či už v hovorovej reči, v médiách, v politických súvislostiach, alebo i na odborných fórach, osobitne (samozrejme) v humanitných a spoločenských vedách. Vo všeobecnosti sa pod týmto pojmom...

Viac

—————

KOŠČ, S. (zost.): Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku. Zborník z celoslovenského sympózia učiteľov sociálnej náuky Cirkvi. Ružomberok, 24.10.2007, Ružomberok : PF KU, 2007, 126 s, ISBN 978-80-8084-235-2

KOŠČ, S. (zost.): Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku. Zborník z celoslovenského sympózia učiteľov sociálnej náuky Cirkvi. Ružomberok, 24.10.2007, Ružomberok : PF KU, 2007, 126 s, ISBN 978-80-8084-235-2

Predhovor     Zhromaždiť na jedno miesto v jednom čase všetkých učiteľov sociálnej náuky Cirkvi z celého Slovenska je úloha vskutku náročná, a to nielen pre veľký priestorový a vekový rozptyl učiteľov, ale i pre ich mimoriadnu zaneprázdnenosť, ktorá viac-menej...

Viac

—————