doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. - kontakt

Katolícka univerzita v Ružomberku

Katedra sociálnej práce: Hrabovská cesta 1, blok A, 034 01 Ružomberok

kancelária A 441

 

mail: stanislav.kosc@ku.sk

tel. č. +421918722104


Kontakt

Stanislav Košč


Konzultačné hodiny pre letný semester 2017/18: streda, 13:00 - 15:00.

Nech sa páči.

Ale odporúčam ohlásiť sa vopred.