doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. - kontakt

Katolícka univerzita v Ružomberku

Katedra sociálnej práce: Hrabovská cesta 1, blok A, 034 01 Ružomberok

kancelária A 441

 

mail: stanislav.kosc@ku.sk

tel. č. +421918722104


Kontakt

Stanislav Košč


Konzultačné hodiny pre letný semester 2018/19: streda, 10:30 - 12:00.

Nech sa páči.

V prípade potreby je možné dohodnúť si iný termín. Ale v každom prípade odporúčam ohlásiť sa vopred.