Vyučovanie

Presmerovanie

Na tejto stránke som publikoval odkazy, informácie a materiály k jednotlivým predmetom, ktoré vyučujem. Medzitým sa na univerzite rozbehol e-learningový program moodle, takže od akademického roka 2016/17 hľadajte všetky informácie k jednotlivým predmetom tam: moodle.pf.ku.sk/login/index.php

Viac

—————


Termíny skúšok sú vždy aspoň tri v každom skúšobnom období, prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí neuspeli v predošlých termínoch. Pozor, nový informačný systém už neumožňuje absolvovať skúšky mimo skúškového obdobia (a tak je to aj správne), takže treba s tým počítať pri plánovaní termínov.


Diskusná téma: Vyučovanie KSN

Dátum: 05.09.2011

Vložil: Stanislav Košč

Titulok: Úvod

Ako skvalitniť (=urobiť zaujímavejším, atraktívnejším, aktuálnejším) vyučovanie predmetu Katolícka sociálna náuka (či už v bakalárskom, alebo magisterskom štúdiu)? Poraďte, pomôžte vidieť veci z iného uhla, prípadne i z opačnej strany "barikády"... :-)

Odpovedať

—————

Kontakt

Stanislav Košč