KOŠČ, S. (a kol.): Kresťanské posolstvo pre mier vo svete. Ružomberok : Verbum 2013, ISBN 978-80-561-0037-0.

KOŠČ, S. (a kol.): Kresťanské posolstvo pre mier vo svete. Ružomberok : Verbum 2013, ISBN 978-80-561-0037-0.


Kontakt

Stanislav Košč