Knižné publikácie a skriptá

KOŠČ, S.: Pomáhať láske rásť. Komentár k Amoris laetitia a inšpirácie pre pomáhajúce profesie

KOŠČ, S.: Pomáhať láske rásť. Komentár k Amoris laetitia a inšpirácie pre pomáhajúce profesie

Vyd: Brno: Akademie kanonického práva, 2019, ISBN 978-80-906945-9-0 ÚVOD.docx (16442)

Viac

—————

KOŠČ, S. Evanjelizácia sociálnych vzťahov. Sociálna náuka v súčasných dokumentoch Katolíckej cirkvi

KOŠČ, S. Evanjelizácia sociálnych vzťahov. Sociálna náuka v súčasných dokumentoch Katolíckej cirkvi

Vyd: Ružomberok: Verbum, 2015, 151s, ISBN 978-80-561-0. Evanjelizácia sociálnych vzťahov - Úvod.docx (36074)

Viac

—————

KOŠČ, S.: Katolicka nauka spoleczna. Zarys historyczny

KOŠČ, S.: Katolicka nauka spoleczna. Zarys historyczny

Vyd. Siemianowice Śląskie : Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Siemianowicki Ośrodek Szkoleniowy, 2011, 111 s. (138 NS), ISBN 978-83-931674-5-6.

Viac

—————

KOŠČ, S., ANTOLOVÁ, V.: Teória, prax a metódy charitatívnej činnosti.

KOŠČ, S., ANTOLOVÁ, V.: Teória, prax a metódy charitatívnej činnosti.

Vyd. Ružomberok : PF KU v Ružom-berku, 2008, 112 s., ISBN 978-80-8084-337-3.   PREDHOVOR Charitatívna služba jednotlivca či skupiny, spontánna či organizovaná je činnosť, ktorá sprevádza ľudstvo v istom zmysle od počiatku, osobitne však od vzniku kresťanstva. Je to odpoveď srdca na potreby...

Viac

—————

KOŠČ, S.: Úvod do misiológie. Antológia textov k misijnej sociálnej práci a sociálnej misijnej činnosti.

KOŠČ, S.: Úvod do misiológie. Antológia textov k misijnej sociálnej práci a sociálnej misijnej činnosti.

Vyd. Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2008, 131 s., ISBN 978-80-8084-339-7. PREDHOVOR   Pojem „misia“ patrí dnes medzi pomerne „módne“ výrazy a môžeme sa s ním stretnúť v rozličných kontextoch. Od misijnej práce misionárov v náboženskom smere, cez rozličné humanitárne...

Viac

—————

KOŠČ, S.: Sociálna agenda Cirkvi. Aktuálne sociálne problémy vo svetle náuky Katolíckej cirkvi.

KOŠČ, S.: Sociálna agenda Cirkvi. Aktuálne sociálne problémy vo svetle náuky Katolíckej cirkvi.

Vyd. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, 88 s., ISBN 978-80-8084-341-0.   PREDHOVOR Reflexia nad aktuálnymi sociálnymi problémami vo svetle náuky Katolíckej cirkvi je výsledkom úsilia o hľadanie odpovedí v duchu Evanjelia na otázky dnešného človeka, ktoré...

Viac

—————

KOŠČ, S.: Katolícka sociálna náuka. Historický náčrt.

KOŠČ, S.: Katolícka sociálna náuka. Historický náčrt.

Vyd. Ružomberok : PF KU v Ružomberku,  2007, ISBN 978-80-8084-151-5. Druhé, rozšírené vydanie: 2008. ISBN 978-80-8084-340-3. Tretie, rozšírené a doplnené vydanie: Ružomberok : Verbum, 2011, ISBN 978-80-808-2   Katolícka sociálna náuka - 3.vydanie.pdf (1176913)

Viac

—————

KOŠČ, S.: Človek – tvor Boží a spoločenský. Náčrt teologickej a sociálnej antropológie v náuke Jána Pavla II.

KOŠČ, S.: Človek – tvor Boží a spoločenský. Náčrt teologickej a sociálnej antropológie v náuke Jána Pavla II.

Vyd. Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2007, 60 s., ISBN 978-80-8084-227-7. Antropologickoteologické východiská náuky Jána Pavla II.   Pokoncilové biblické „zakorenenie“ morálnej teológie priviedlo k podčiarknutiu kristocentrizmu kresťanskej morálky ako odpovedi na povolanie človeka...

Viac

—————

KOŠČ, S.: Zaangażowanie polityczne jako świadectwo miłości chrześcijańskiej.

KOŠČ, S.: Zaangażowanie polityczne jako świadectwo miłości chrześcijańskiej.

Vyd. Kraków : Międzynarodowa Fundacja Naukowców i Pedagogów „Scientia, Ars, Educatio“, 2007, 102 s. (121 NS), ISBN 978-83-6083 WSTĘP   W pracy niniejszej zajmujemy się problematyką skutków chrześcijaństwa, charakteryzującego się specyficznym pojęciem i specyficzną praktyką miłości przy...

Viac

—————

KOŠČ, S.: Moralność polityczna – polityka moralna. Antropologiczno-teologiczne wymiary moralności politycznej w świetle nauczania Jana Pawła II.

KOŠČ, S.: Moralność polityczna – polityka moralna. Antropologiczno-teologiczne wymiary moralności politycznej w świetle nauczania Jana Pawła II.

Vyd. Lublin : Norbertinum, 2006, 254 s. (386 NS), ISBN 978-83-7222-284-8.   WSTĘP              Pontyfikat papieża Jana Pawła II niewątpliwie należy do wielkich. Świadczy o tym chociażby niezmierny zasięg jego nauczania, które zapewne...

Viac

—————