Články a príspevky

KOŠČ, S., DORA J.C.: Sociálna práca v charitatívnej, misijnej, humanitárnej a rozvojovej činnosti

KOŠČ, S., DORA J.C.: Sociálna práca v charitatívnej, misijnej, humanitárnej a rozvojovej činnosti

In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, ročník XVIII. (2018), č. 1, s. 15-29. Sociálna práca v charitatívnej, misijnej, humanitárnej a rozvojovej činnosti.pdf (496769)

Viac

—————

KOŠČ, S.: Integrálna a integrovaná starostlivosť o náš spoločný domov

KOŠČ, S.: Integrálna a integrovaná starostlivosť o náš spoločný domov

In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1335-9185, ročník 16, 2016, č. 2, s. 26-33.   Integrálna a integrovaná starostlivosť o náš spoločný domov.doc (88064)

Viac

—————

KOŠČ, S.: "Mne ste to urobili" - kresťanská zodpovednosť za sociálnu službu

KOŠČ, S.: "Mne ste to urobili" - kresťanská zodpovednosť za sociálnu službu

In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1335-9185, ročník 15, 2015, č. 3, s. 125-139. Mne ste to urobili.docx (61,6 kB)

Viac

—————

KOŠČ, S.: Sociálna línia v encyklikách sv. Jána Pavla II.

KOŠČ, S.: Sociálna línia v encyklikách sv. Jána Pavla II.

In: Duchovný pastier, ISSN 0139-861X, roč. 96, 2015, č. 4, s. 162-182.   Sociálna línia v encyklikách JP II..doc (237,5 kB)

Viac

—————

KOŠČ, S.: "Práca je základom formovania rodinného života" - Inšpirácia sociálnej náuky sv. Jána Pavla II. pre svet práce

 KOŠČ, S.: "Práca je základom formovania rodinného života" - Inšpirácia sociálnej náuky sv. Jána Pavla II. pre svet práce

In: MORAVČÍKOVÁ, M., KRIŽAN, V. (ed.): Sloboda jednotlivca a svet práce. Praha : Leges, 2014, s. 78-90 (9,5 NS), ISBN 978-80-7502-067-3.   Práca je základom formovania rodinného života.docx (49,8 kB)

Viac

—————

KOŠČ, S., KULIAČKOVÁ, M.: Špecifiká saleziánskeho dobrovoľníctva pre študentov sociálnej práce

KOŠČ, S., KULIAČKOVÁ, M.: Špecifiká saleziánskeho dobrovoľníctva pre študentov sociálnej práce

In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1335-9185, ročník 14, 2014, č. 3, s. 71-86   Špecifiká saleziánskeho dobrovoľníctva pre študentov sociálnej práce.doc (132608)

Viac

—————

KOŠČ, S.: Solidarita ako principiálna požiadavka dôstojnosti človeka a zachovania ľudského spoločenstva

KOŠČ, S.: Solidarita ako principiálna požiadavka dôstojnosti človeka a zachovania ľudského spoločenstva

In: Viera a život, ISSN 1335-6771, roč. 24, 2014, č. 3, s. 3-11. Solidarita ako principiálna požiadavka dôstojnosti človeka.docx (42751)

Viac

—————

KOŠČ, S.: Poslanie viery v sociálnych vzťahoch. Posolstvo programovej encykliky pápeža Františka

KOŠČ, S.: Poslanie viery v sociálnych vzťahoch. Posolstvo programovej encykliky pápeža Františka

In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. ISSN 1335-9185. Roč. 14 (2014), č. 1, s. 109-121.   Abstrakt Autor predkladá analýzu sociálneho posolstva encykliky pápeža Františka Lumen fidei „o svetle viery“. Kresťanská vízia vzťahu človeka s Bohom predstavuje...

Viac

—————

—————

KOŠČ, S., PALLOVÁ, V.: Špecifiká sociálnej práce s osobami pôsobiacimi v prostitúcii

KOŠČ, S., PALLOVÁ, V.: Špecifiká sociálnej práce s osobami pôsobiacimi v prostitúcii

In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1335-9185, ročník 13, 2013, č. 4, s. 66-81   Abstrakt Autori sústreďujú pozornosť na fenomén prostitúcie a podčiarkujú nevyhnutnosť holistického prístupu tak pri identifikovaní, ako aj pri riešení tohto problému....

Viac

—————