Informácie o mne

Pôsobím v Spišskej katolíckej charite, kde mám na starosti formáciu zamestnancov.

Predtým som učil na Trnavskej univerzite (1995 - 2006), na Katolíckej univerzite v Ružomberku (2005 - 2019) a na Akademii "Ignatianum" v Krakove (2008 - 2019) a nezapriem, že som tam nechal veľký kus svojho srdca..

Profesionálne sa zaoberám predovšetkým katolíckou sociálnou náukou, kedysi zvlášť jej dejinami, dokumentami, neskôr antropologicko-teologickými východiskami a etickými dôsledkami. Z tohto hľadiska ma zaujímala najmä problematika ľudských práv, rodiny a bioetiky. Teraz sa zaoberám najmä charitatívnou činnosťou a misijnou činnosťou ako špeciálnymi rozmermi sociálnej angažovanosti Cirkvi v spoločnosti.