Informácie o mne

Som zamestnancom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobím tu na Pedagogickej fakulte ako člen Katedry sociálnej práce.

Profesionálne sa zaoberám predovšetkým katolíckou sociálnou náukou, jej dejinami, dokumentami, antropologicko-teologickými východiskami a etickými dôsledkami. Z tohto hľadiska ma zaujíma najmä problematika ľudských práv, rodiny a bioetiky. Zároveň sa zaoberám charitatívnou činnosťou a misijnou činnosťou ako špeciálnymi rozmermi sociálnej práce.