KOŠČ, S. (zost.): Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku II. Ružomberok : Verbum, 2010, ISBN 978-80-8084-554-4, 134 s.

KOŠČ, S. (zost.): Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku II. Ružomberok : Verbum, 2010, ISBN 978-80-8084-554-4, 134 s.

PREDHOVOR

Pravidelné výročné stretnutie učiteľov katolíckej sociálnej náuky na Slovensku sa konalo na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 29. januára 2009. Účastníci diskutovali o epistemológii tejto nielen náuky, ale aj vedy, o jej dopade na niektoré konkrétne sociálne javy, a tiež o nových formách didaktiky, ktoré si predmet Katolícka sociálna náuka (či Sociálna náuka Cirkvi) vyžaduje v dnešnej dobe. Výsledkom stretnutia bola i dohoda vrátiť sa k tejto myšlienke a uskutočniť krátke ale intenzívne sympózium na tému „Didaktika katolíckej sociálnej náuky“ na jeseň 2009.

Medzitým, 29.6.2009, pápež Benedikt XVI. publikoval svoju encykliku Caritas in veritate, ktorá – samozrejme – významným spôsobom obohacuje sociálnu reflexiu Katolíckej cirkvi a prináša neprehliadnuteľné impulzy aj pre jej komunikáciu na rozličných úrovniach. Preto sa, opäť v Ružomberku, dňa 29. októbra 2009, uskutočnila konferencia na tému „Encyklika Caritas in veritate – nové impulzy pre riešenie sociálnych problémov“, zameraná predovšetkým na predstavenie dokumentu študentom Katolíckej univerzity, v študijnom programe Sociálna práca. Následne sa potom uskutočnilo spomínané krátke sympózium o didaktike katolíckej sociálnej náuky, ktorého výstupom bolo silné povedomie potreby vrátiť sa k tejto myšlienke a hlbšie ju rozdiskutovať.

Zborník, ktorý predkladáme čitateľom, prináša vo svojej prvej časti odborné reflexie na margo diskusie z 29.1, ako aj súbor prednášok, ktoré odzneli na konferencii 29.10., v druhej časti.

Je zrejmé, že katolícka sociálna náuka je veľmi dynamická, každodenne obohacovaná novými reflexiami – či už na úrovni centrálnej (Svätá Stolica), alebo miestnej (biskupi, resp. konferencie biskupov). Je potešiteľné konštatovať, že je taká živá ako si vyžaduje sociálny život. Preto jej odborná reflexia, ktorá má zároveň vnímať jednotlivé postoje v súvislostiach, a zároveň sledovať aktuálne dianie, je nesmierne náročná. Aj v dnešných slovenských reáliách možno povedať, že mnohí sa už o to pokúšali a nie mnohí v tejto „búrlivej rieke“ vytrvali. Dal by Pán, aby ich nahradili a tých, čo tu pôsobia, povzbudili a obohatili stále noví zodpovední a pracovití odborníci. Slovenská sociálna realita to potrebuje ako soľ.

 

Zostavovateľ

 


Predhovor

 

Pravidelné výročné stretnutie učiteľov katolíckej sociálnej náuky na Slovensku sa konalo na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 29. januára 2009. Účastníci diskutovali o epistemológii tejto nielen náuky, ale aj vedy, o jej dopade na niektoré konkrétne sociálne javy, a tiež o nových formách didaktiky, ktoré si predmet Katolícka sociálna náuka (či Sociálna náuka Cirkvi) vyžaduje v dnešnej dobe. Výsledkom stretnutia bola i dohoda vrátiť sa k tejto myšlienke a uskutočniť krátke ale intenzívne sympózium na tému „Didaktika katolíckej sociálnej náuky“ na jeseň 2009.

Medzitým, 29.6.2009, pápež Benedikt XVI. publikoval svoju encykliku Caritas in veritate, ktorá – samozrejme – významným spôsobom obohacuje sociálnu reflexiu Katolíckej cirkvi a prináša neprehliadnuteľné impulzy aj pre jej komunikáciu na rozličných úrovniach. Preto sa, opäť v Ružomberku, dňa 29. októbra 2009, uskutočnila konferencia na tému „Encyklika Caritas in veritate – nové impulzy pre riešenie sociálnych problémov“, zameraná predovšetkým na predstavenie dokumentu študentom Katolíckej univerzity, v študijnom programe Sociálna práca. Následne sa potom uskutočnilo spomínané krátke sympózium o didaktike katolíckej sociálnej náuky, ktorého výstupom bolo silné povedomie potreby vrátiť sa k tejto myšlienke a hlbšie ju rozdiskutovať.

Zborník, ktorý predkladáme čitateľom, prináša vo svojej prvej časti odborné reflexie na margo diskusie z 29.1, ako aj súbor prednášok, ktoré odzneli na konferencii 29.10., v druhej časti.

Je zrejmé, že katolícka sociálna náuka je veľmi dynamická, každodenne obohacovaná novými reflexiami – či už na úrovni centrálnej (Svätá Stolica), alebo miestnej (biskupi, resp. konferencie biskupov). Je potešiteľné konštatovať, že je taká živá ako si vyžaduje sociálny život. Preto jej odborná reflexia, ktorá má zároveň vnímať jednotlivé postoje v súvislostiach, a zároveň sledovať aktuálne dianie, je nesmierne náročná. Aj v dnešných slovenských reáliách možno povedať, že mnohí sa už o to pokúšali a nie mnohí v tejto „búrlivej rieke“ vytrvali. Dal by Pán, aby ich nahradili a tých, čo tu pôsobia, povzbudili a obohatili stále noví zodpovední a pracovití odborníci. Slovenská sociálna realita to potrebuje ako soľ.

 

Zostavovateľ


Kontakt

Stanislav Košč