Novinky

03.10.2019 19:33

Opäť na Vranove pri Brne, v rámci kurzu o manželstve a rodine

Už po druhýkrát som dostal pozvanie uskutočniť sériu prednášok v rámci kurzu Štúdium manželstva a rodiny, ktoré organizuje Akademie kanonického práva v Brne, v spolupráci s Pápežským inštitútom Jána Pavla II. o rodine. www.akademiekp.cz/studium-manzelstvi-a-rodiny/ Cyklus prednášok bol na túmu...

Celý článok

—————

05.04.2019 12:07

Členstvo v Redakčnej rade časopisu ETHOS

Bolo mi ponúknuté a dnes už som aj vedený ako člen Redakčnej rady (Kolegium redakcyjne - Editorial Board) významného časopisu Ethos, ktoré vydáva Inštitút Jána Pavla II. pri Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline. Dostal som sa do spoločnosti mojich bývalých profesorov a ďalších významných...

Celý článok

—————

06.02.2019 10:04

Komentár k Amoris laetitia

V súčasnosti pracujem na komentári k apoštolskej exhortácii pápeža Františka "Amoris laetitia" o láske v rodine. Publikácia sa bude prevdepodobne volať: Manželstvo a rodina v aktuálnej náuke Katolíckej cirkvi. Komentár k Amoris laetitia a inšpirácie pre pomáhajúce profesie Mojím cieľom je totiž...

Celý článok

—————

01.06.2018 09:12

Výročné Generálne zhromaždenie FUCE v Lubline

Dostalo sa mi tej pocty, že som bol vybraný ako jeden z hlavných rečníkov na tohtoročnom Generálnom zhromaždení Európskej federácie katolíckych univerzít, ktoré sa konalo v Lubline, 24. - 26. mája 2018. Ponúkol som reflexiu na tému "Christian Humanism in Dialogue: Challenges for Catholic...

Celý článok

—————

13.11.2017 10:38

Spolupráca s doktorandmi

V sérii výstupov, ktoré vznikli ako výsledok viacročnej spolupráce a dialógu s jednotlivými mojimi doktorandmi, sa objavili dosiaľ tieto spoločné články: Špecifiká sociálnej práce s osobami pôsobiacimi v prostitúcii - reflexia v spolupráci s Vierou Pallovou, prináša model komplexného prístupu k...

Celý článok

—————

25.10.2016 16:53

Aktá zo sympózia o Laudato si v Disputationes

Príspevky, ktoré zazneli na vedeckom sympóziu s názvom "Laudato si - výzvy a inšpirácie pre interdisciplinárny dialóg v prospech integrálneho rozvoja", tvoria osobitné číslo 2/2016 nášho univerzitného časopisu Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok. Tiež je tam aj pár...

Celý článok

—————

24.10.2015 03:55

Sympózium o LAUDATO SI

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 organizujem(e) v spolupráci s Ústavom transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí vedecké sympózium na tému: Laudato si - Výzvy a inšpirácie pre interdisciplinárny dialóg v prospech integrálneho rozvoja.   Ide o nadviazanie...

Celý článok

—————

24.10.2015 03:39

Katolícka sociálna náuka má novú učebnicu

V rámci novej akreditácie predmetu Katolícka sociálna náuka pre bakalársky stupeň študijného programu Sociálna práca i pre bakalársky (FF) magisterský (PF) stupeň programu Učiteľstvo náboženskej výchovy som sa rozhodol transformovať informačný list predmetu v tom zmysle, že v ňom dávam väčší akcent...

Celý článok

—————

11.12.2014 21:23

Na konferencii v Poľsku o hodnotách

Začiatkom roka 2015, 16. januára som sa zúčastnil v Bochni (pri Krakove) na konferencii Zamień szare na złote. Pedagogika wobec wyzwań wspólczesności. Człowiek – wartości - wychowanie   Ako predseda Vedeckého výboru konferencie som vystúpil s hlavným referátom, teda na tému "Človek - hodnoty...

Celý článok

—————

11.12.2014 21:20

Na konferencii o práci v Trnave

Spoločne s mojím čerstvým doktorandom, Mgr. Tomášom Kollárom, zúčastnili sme sa 11.11.2014 na konferencii, ktorú pod názvom "Sloboda človeka a svet práce" zorganizovala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Vystúpil som s príspevkom na tému "Práca je základom formovania rodinného života"...

Celý článok

—————


Kontakt

Stanislav Košč


Od augusta 2019 ma nájdete v kancelárii Spišskej katolíckej charity na ul. Majere 5 v Ružomberku.