KOŠČ, S., KULIAČKOVÁ, M.: Špecifiká saleziánskeho dobrovoľníctva pre študentov sociálnej práce

KOŠČ, S., KULIAČKOVÁ, M.: Špecifiká saleziánskeho dobrovoľníctva pre študentov sociálnej práce

In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1335-9185, ročník 14, 2014, č. 3, s. 71-86

 

Špecifiká saleziánskeho dobrovoľníctva pre študentov sociálnej práce.doc (132608)


Kontakt

Stanislav Košč