KOŠČ, S., DORA J.C.: Sociálna práca v charitatívnej, misijnej, humanitárnej a rozvojovej činnosti

KOŠČ, S., DORA J.C.: Sociálna práca v charitatívnej, misijnej, humanitárnej a rozvojovej činnosti

In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, ročník XVIII. (2018), č. 1, s. 15-29.

Sociálna práca v charitatívnej, misijnej, humanitárnej a rozvojovej činnosti.pdf (496769)


Kontakt

Stanislav Košč