KOŠČ, S.: "Mne ste to urobili" - kresťanská zodpovednosť za sociálnu službu

KOŠČ, S.: "Mne ste to urobili" - kresťanská zodpovednosť za sociálnu službu

In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1335-9185, ročník 15, 2015, č. 3, s. 125-139.

Mne ste to urobili.docx (61,6 kB)


Kontakt

Stanislav Košč