KOŠČ, S.: "Práca je základom formovania rodinného života" - Inšpirácia sociálnej náuky sv. Jána Pavla II. pre svet práce

 KOŠČ, S.: "Práca je základom formovania rodinného života" - Inšpirácia sociálnej náuky sv. Jána Pavla II. pre svet práce

In: MORAVČÍKOVÁ, M., KRIŽAN, V. (ed.): Sloboda jednotlivca a svet práce. Praha : Leges, 2014, s. 78-90 (9,5 NS), ISBN 978-80-7502-067-3.

 

Práca je základom formovania rodinného života.docx (49,8 kB)


Kontakt

Stanislav Košč