05.04.2019 12:07

Členstvo v Redakčnej rade časopisu ETHOS

Bolo mi ponúknuté a dnes už som aj vedený ako člen Redakčnej rady (Kolegium redakcyjne - Editorial Board) významného časopisu Ethos, ktoré vydáva Inštitút Jána Pavla II. pri Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline. Dostal som sa do spoločnosti mojich bývalých profesorov a ďalších významných ľudí, cením si to a verím, že tu budem užitočný.

Zároveň tento časopis odporúčam do pozornosti:

www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=article&aid=199

—————

Späť


Kontakt

Stanislav Košč