03.10.2019 19:33

Opäť na Vranove pri Brne, v rámci kurzu o manželstve a rodine

Už po druhýkrát som dostal pozvanie uskutočniť sériu prednášok v rámci kurzu Štúdium manželstva a rodiny, ktoré organizuje Akademie kanonického práva v Brne, v spolupráci s Pápežským inštitútom Jána Pavla II. o rodine.

www.akademiekp.cz/studium-manzelstvi-a-rodiny/

Cyklus prednášok bol na túmu "Život v spoločnosti, všeobecné dobro a rodina". Opäť výborná organizácia, výborná atmosféra, skvelá spätná väzba od študentov. Odchádzal som unavený, ale veľmi povzbudený.

—————

Späť


Kontakt

Stanislav Košč