24.10.2015 03:39

Katolícka sociálna náuka má novú učebnicu

V rámci novej akreditácie predmetu Katolícka sociálna náuka pre bakalársky stupeň študijného programu Sociálna práca i pre bakalársky (FF) magisterský (PF) stupeň programu Učiteľstvo náboženskej výchovy som sa rozhodol transformovať informačný list predmetu v tom zmysle, že v ňom dávam väčší akcent na najnoviu sociálnu náuku Katolíckej cirkvi. Vidím v nej (od jubilejného roku 2000) väčší akcent na obnovu vlastnej totožnosti a následnú evanjelizáciu sociálnych vzťahov.

Preto som pripravil a 22.10.2015 i publikoval novú učebnicu, s názvom "Evanjelizácia sociálnych vzťahov. Sociálna náuka v súčasných dokumentoch Katolíckej cirkvi. Viac v časti Publikácie.

Verím, že poslúži.

—————

Späť


Kontakt

Stanislav Košč