25.10.2016 16:53

Aktá zo sympózia o Laudato si v Disputationes

Príspevky, ktoré zazneli na vedeckom sympóziu s názvom "Laudato si - výzvy a inšpirácie pre interdisciplinárny dialóg v prospech integrálneho rozvoja", tvoria osobitné číslo 2/2016 nášho univerzitného časopisu Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok. Tiež je tam aj pár fotiek.

A lipka, ktorú sme pri tej príležitosti zasadili, sa drží.

V máji 2016 som mal to šťastie, že som jeden výtlačok, spolu s mojou knižkou "Evanjelizácia sociálnych vzťahov" daroval Svätému Otcovi. Z jeho kancelárie prišla v októbri milá odpoveď, poďakovanie a požehnanie pre našu ďalšiu prácu.

—————

Späť


Kontakt

Stanislav Košč