01.06.2018 09:12

Výročné Generálne zhromaždenie FUCE v Lubline

Dostalo sa mi tej pocty, že som bol vybraný ako jeden z hlavných rečníkov na tohtoročnom Generálnom zhromaždení Európskej federácie katolíckych univerzít, ktoré sa konalo v Lubline, 24. - 26. mája 2018.

Ponúkol som reflexiu na tému "Christian Humanism in Dialogue: Challenges for Catholic Universities". Chcel som upriamiť pozornosť na tri veci:

- v súčasnej Európe existuje veľa rôznych ponúk "humanizmu", teda pohľadu na človeka, ako jednotlivca či v rozličných sociálnych interakciách. Je nevyhnutné pozorne ich sledovať a porozumieť im. Zároveň sa v tejto spleti čoraz viac ukazuje potreba kresťanského humanizmu, ktorý nie je nejakým návratom do minulosti, ale konkrétnou aplikáciou kresťanskej antropológie na súčasné problémy človeka;

- dnes sa veľa hovorí o "dialógu", ale to neznamená, že každý vie presne, čo to znamená. Kresťanská tradícia nám ponúka viacero vynikajúcich učiteľov v tejto veci, osobitne sv. Tomáša Akvinského, a jeho spôsob diskutovania v rámci tzv. "Questiones disputate" - kde práve predstavuje s veľkou úctou všetky existujúce kontrapozície, aby následne ponúkol svoj pohľad, dôkladne zdôvodnený, a tak pomohol dospieť k pravde;

- Katolícke univerzity musia byť v prvej línii tejto ponuky kresťanského humanizmu, v dialógu s inými ponukami. Aby to dokázali, musia si urobiť predovšetkým jasno v tom, čo je ich vlastná (špecifická) ponuka, čo znamená ono "byť katolícky" - je to predovšetkým súlad s učením Katolíckej Cirkvi. Máme to šťastie, že žijeme v dobe, kedy toto učenie je mimoriadne bohaté a zaangažované práve v tomto dialógu, takže nás môže nielen inšpirovať, ale ukazuje nám i cesty a metódy, ako postupovať. Je však nevyhnutné dôkladne ho v akademickom prostredí poznať, prehĺbiť a následne aplikovať do všetkých svojich výskumných a pedagogických aktivít.

Na stránke KU je aj milá informácia o tomto podujatí a tiež pár fotiek:

www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/69638-na-stretnuti-fuce-vystupil-aj-pedagog-z-pf-ku

—————

Späť


Kontakt

Stanislav Košč