11.12.2014 21:20

Na konferencii o práci v Trnave

Spoločne s mojím čerstvým doktorandom, Mgr. Tomášom Kollárom, zúčastnili sme sa 11.11.2014 na konferencii, ktorú pod názvom "Sloboda človeka a svet práce" zorganizovala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Vystúpil som s príspevkom na tému "Práca je základom formovania rodinného života" - inšpirácia sociálnej náuky Jána Pavla II. pre svet práce.

Do konca roka 2014 mám odovzdať príspevok do tlače.

—————

Späť


Kontakt

Stanislav Košč