Archív článkov

01.06.2018 09:12

Výročné Generálne zhromaždenie FUCE v Lubline

Dostalo sa mi tej pocty, že som bol vybraný ako jeden z hlavných rečníkov na tohtoročnom Generálnom zhromaždení Európskej federácie katolíckych univerzít, ktoré sa konalo v Lubline, 24. - 26. mája 2018. Ponúkol som reflexiu na tému "Christian Humanism in Dialogue: Challenges for Catholic...

Celý článok

—————

13.11.2017 10:38

Spolupráca s doktorandmi

V sérii výstupov, ktoré vznikli ako výsledok viacročnej spolupráce a dialógu s jednotlivými mojimi doktorandmi, sa objavili dosiaľ tieto spoločné články: Špecifiká sociálnej práce s osobami pôsobiacimi v prostitúcii - reflexia v spolupráci s Vierou Pallovou, prináša model komplexného prístupu k...

Celý článok

—————

25.10.2016 16:53

Aktá zo sympózia o Laudato si v Disputationes

Príspevky, ktoré zazneli na vedeckom sympóziu s názvom "Laudato si - výzvy a inšpirácie pre interdisciplinárny dialóg v prospech integrálneho rozvoja", tvoria osobitné číslo 2/2016 nášho univerzitného časopisu Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok. Tiež je tam aj pár...

Celý článok

—————

24.10.2015 03:55

Sympózium o LAUDATO SI

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 organizujem(e) v spolupráci s Ústavom transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí vedecké sympózium na tému: Laudato si - Výzvy a inšpirácie pre interdisciplinárny dialóg v prospech integrálneho rozvoja.   Ide o nadviazanie...

Celý článok

—————

24.10.2015 03:39

Katolícka sociálna náuka má novú učebnicu

V rámci novej akreditácie predmetu Katolícka sociálna náuka pre bakalársky stupeň študijného programu Sociálna práca i pre bakalársky (FF) magisterský (PF) stupeň programu Učiteľstvo náboženskej výchovy som sa rozhodol transformovať informačný list predmetu v tom zmysle, že v ňom dávam väčší akcent...

Celý článok

—————

11.12.2014 21:23

Na konferencii v Poľsku o hodnotách

Začiatkom roka 2015, 16. januára som sa zúčastnil v Bochni (pri Krakove) na konferencii Zamień szare na złote. Pedagogika wobec wyzwań wspólczesności. Człowiek – wartości - wychowanie   Ako predseda Vedeckého výboru konferencie som vystúpil s hlavným referátom, teda na tému "Človek - hodnoty...

Celý článok

—————

11.12.2014 21:20

Na konferencii o práci v Trnave

Spoločne s mojím čerstvým doktorandom, Mgr. Tomášom Kollárom, zúčastnili sme sa 11.11.2014 na konferencii, ktorú pod názvom "Sloboda človeka a svet práce" zorganizovala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Vystúpil som s príspevkom na tému "Práca je základom formovania rodinného života"...

Celý článok

—————

14.02.2013 15:48

Sympózium "Kresťanské posolstvo pre mier vo svete"

Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Katedra misijnej a charitatívnej činnosti   KRESŤANSKÉ POSOLSTVO pre MIER VO SVETE   Interdisciplinárne vedecké sympózium   pod záštitou ordinára Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR J. Ex. Mons. Františka...

Celý článok

—————

19.11.2012 22:17

Adventné zamyslenia

PRIPRAVME CESTU.pdf (286,3 kB)

Celý článok

—————

11.11.2012 22:17

CD Stano Košč

Kedysi som sa venoval gospelovej hudbe, ako autor a interprét. V rokoch 1989-95 mi vyšlo šesť albumov. Na moje prekvapenie, občas sa ešte objaví niekto, kto prejaví záujem vypočuť si to. Ak by teda bol záujem, je možné objednať si ich, prepísané na cd nosičoch. Podobne i záznam zo spomienkového...

Celý článok

—————


Kontakt

Stanislav Košč