Vzdelanie

1988-1993     Pápežská Lateránska univerzita, Vatikán - Bc. z filozofie, Bc. z teológie (uznané MŠ SR ako Mgr. z teológie)

1998-1999     Katolícka univerzita v Lubline (Poľsko) - ThLic. z morálnej teológie

2005                Katolícka univerzita v Ružomberku - PhDr. zo sociálnej práce

2000-2005     Katolícka univerzita Jána Pavla II., Lublin (Poľsko) - ThDr. PhD. z morálnej teológie

2008                Katolícka univerzita v Ružomberku - Doc. zo sociálnej práce