O mne

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.

Od roku 2005 pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku (predtým na Trnavskej univerzite). Prednostnou oblasťou záujmu je katolícka sociálna náuka, z tejto problematiky publikoval viacero akademických publikácií a redigoval niekoľko zborníkov. V ostatnom čase sa orientuje aj na charitatívnu činnosť a misijnú činnosť ako dve špecifické a vzájomne prepojené oblasti praktickej sociálnej práce. Na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity pripravil a akreditoval študijný program, zameraný týmto smerom. Program sa však nerealizoval. Okrem toho sa venuje etike sociálnej práce. Je členom Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie a Rady KBS pre vedu a kultúru.