Pôsobenie vo funckii vysokoškolského učiteľa:

1995-2006        Filozofická fakulta (predtým Fakulta humanistiky) Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra sociológie a Katedra politológie

2005-doteraz    Pedagogická fakulta Katolíckej unvierzity v Ružomberku, Katedra sociálnej práce

2008-doteraz    Akademia Ignatianum (predtým Wyzsza Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna) v Krakove, Katedra gerontológie, geriatrie a sociálnej práce (ako hosťujúci profesor)