Pôsobenie vo funckii vysokoškolského učiteľa:

1995-2006        Filozofická fakulta (predtým Fakulta humanistiky) Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra sociológie a Katedra politológie

2005-2019        Pedagogická fakulta Katolíckej unvierzity v Ružomberku, Katedra sociálnej práce

2008-2019        Akademia Ignatianum (predtým Wyzsza Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna) v Krakove, Katedra gerontológie, geriatrie a sociálnej práce (ako hosťujúci profesor)

2018-doteraz    Akademie kanonického práva v Brne (detašované pracovisko Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme) (ako hosťujúci profesor)