Presmerovanie

Na tejto stránke som publikoval odkazy, informácie a materiály k jednotlivým predmetom, ktoré vyučujem.

Medzitým sa na univerzite rozbehol e-learningový program moodle, takže od akademického roka 2016/17 hľadajte všetky informácie k jednotlivým predmetom tam:

moodle.pf.ku.sk/login/index.php


Kontakt

Stanislav Košč