KOŠČ, S.: Mater et Magistra a jej prínos pre riešenie sociálnych problémov svojej doby

KOŠČ, S.: Mater et Magistra a jej prínos pre riešenie sociálnych problémov svojej doby

In: Dian, D. (ed.): Duchovný pastier, roč. 92, č. 5: Máj 2011 – Zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie, ktorá sa konala 19. mája 2011 v Ružomberku pod názvom „1891 – 1961 – 2011. Aktuálne posolstvo encyklík Rerum novarum a Mater et Magistra, ISSN 0139-861X, s. 237-244.

 

Videozáznam z celej konferencie, vrátane diskusií možno nájsť na stránkach t2.sk:

https://tv.t2.sk/load.php?lang=sk&year=2011&server=ku&qual=hq&event=110519a

https://tv.t2.sk/load.php?lang=sk&year=2011&server=ku&qual=hq&event=110519b


Kontakt

Stanislav Košč