14.01.2004 09:19

Diplomanti

Teším sa záujmu o "moje" témy diplomových, resp. bakalárskych prác.

Postup je takýto:

Na Abakuse je všeobecná téma. Kto má záujem, prihlási sa na ňu. Potom si dobre premyslí, ako konkrétne by chcel spracovať tú tému a aké CIELE by mala mať jeho práca (charakterizovať, analyzovať, porovnať, preskúmať...). Následne sa streneme a porozprávame o tom. Pravdepodobne na základe tých cieľov aj upresníme názov témy. Potom na Abakus zavesím túto spoločne dohodnutú tému a priradím k nej študenta, s ktorým som sa dohodol.

Potom študent spracuje Protokol o zadaní záverečnej práce (podľa Smernice) a prinesie mi na podpis.

Následne - na základe cieľov  - si premyslí a vypracuje OSNOVU záverečnej práce (čiže jej budúci obsah) - tak aby jednotlivé kapitoly zodpovedali cieľom práce a na seba logicky nadväzovali. S osonovou príde na druhú konzultáciu.

Potom preba veľa čítať, premýšľať, robiť si poznámky, diskutovať...

Keď sa jednotlivé myšlienky "utrasú", treba napísať pribl. 10 strán textu a doniesť na tretiu konzultáciu, ktorá sa už bude týkať štylizácie myšlienok, práce s literatúrou, formulácie argumentov atď.

Samozrejme, v prípade potreby, "zaseknutia sa" v práci či iných problémov, je možné požiadať o konzultáciu aj medzitým.

A ja budem každému držať palce a tešiť sa na výsledky jeho práce.

—————

Späť


Kontakt

Stanislav Košč