KOŠČ, S.: Misyjna działalność w sprawie rozwiązania kryzysu gospodarczego w świetle encykliki Caritas in veritate

KOŠČ, S.: Misyjna działalność w sprawie rozwiązania kryzysu gospodarczego  w świetle encykliki Caritas in veritate


Kontakt

Stanislav Košč