KOŠČ, S.: Pomáhať láske rásť. Komentár k Amoris laetitia a inšpirácie pre pomáhajúce profesie

KOŠČ, S.: Pomáhať láske rásť. Komentár k Amoris laetitia a inšpirácie pre pomáhajúce profesie

Vyd: Brno: Akademie kanonického práva, 2019, ISBN 978-80-906945-9-0

ÚVOD.docx (16442)


Kontakt

Stanislav Košč