KOŠČ, S.: Katolícka sociálna náuka. Historický náčrt.

KOŠČ, S.: Katolícka sociálna náuka. Historický náčrt.

Vyd. Ružomberok : PF KU v Ružomberku,  2007, ISBN 978-80-8084-151-5.

Druhé, rozšírené vydanie: 2008. ISBN 978-80-8084-340-3.

Tretie, rozšírené a doplnené vydanie: Ružomberok : Verbum, 2011, ISBN 978-80-808-2

 

Katolícka sociálna náuka - 3.vydanie.pdf (1176913)


Kontakt

Stanislav Košč