KOŠČ, S. Evanjelizácia sociálnych vzťahov. Sociálna náuka v súčasných dokumentoch Katolíckej cirkvi. Ružomberok : Verbum, 2015, 151 s. (181 NS), ISBN 978-80-561-0.

KOŠČ, S. Evanjelizácia sociálnych vzťahov. Sociálna náuka v súčasných dokumentoch Katolíckej cirkvi. Ružomberok : Verbum, 2015, 151 s. (181 NS), ISBN 978-80-561-0.


Kontakt

Stanislav Košč